На 6 септември 1885 г. четирихиляден митинг в Плевен възторжено посреща вестта за Съединението

06.09.2020 saglasie 0

Библиотеките са хранилища на паметта и именно в тях могат да се намерят отговорите на всички въпроси. Без да са историци, филолози, машиностроители, музиканти, библиотекарите […]