От АРХИВА: Кои са първите светски учители в Плевен и кога се въвеждат арабските цифри в обучението по аритметика на плевенските деца

Отговорите на тези въпроси – в поредната публикация от „История на града Плевен до Освободителната война“ на проф. Юрдан Трифонов, издадена през 1933 г.
С гордост можем да припомним, че именно Читалище „Съгласие” – като най-крупния културен институт в града, се наема с нелеката задача да издаде този значим научен труд. Години по-късно, по време на бомбардировките над София, Юрдан Трифонов изпраща 620 тома от личната си библиотека с молба да бъдат съхранени в читалището, където са и до днес.
В поредица от публикации ще ви запознаем с интересни факти от историята на Плевен, записани от акад. Юрдан Трифонов.В 1834 г., т. е. 11 години след фермана на Махмуд II за връщане на избягалото население, когато Неофит Хилендарски (Бозвели) дохождал в Плевен да събира сведения и спомоществователи за своето „Краткое политическое землеописаше“, градът вече броел около 800 български къщи, а турски имало много повече. Постепенно се зародил и духовен живот. Преди всичко, почувствувала се нужда от училища – такива не липсвали и дотогава. При мънастирските метоси — светогорски, божигробски и карлуковски, някои калугери обучавали по няколко момчета. Всички учели по църковни книги – наустница, светче, апостол. Следователно, учението било, както се казва, келийно. От келийните учители монаси са запазени имената само на някои. Така:, знае се, че в Карлуковския метох, на чието място по-сетне е било построено девическо училище, на север от църквата Св. Никола, е учителствувал духовникът иеромонах Теофан, който след разграбването на Карлуковския манастир от помаците, живял в Плевен, а откак мънастирът бил наново отворен в 1834 г., станал игумен. В 1824 г. се, споменува учител, който бил отчасти общински, понеже му се плащало нещо и от църковното настоятелство. Той се казвал Хрисант.
В 1825 г. учителят бил вече светско лице — Николай Московецът, комуто плащало голяма част от заплатата църковното настоятелство. Той се застоял и се сродил с рода на Грънчарските; нему дължи, вероятно, подготовката си даскал Димо, който ни е оставил за Тия първи учители някои бележки, старателно запазени от сина му, учителя Георги. Дали Николай наистина е бил русинът, както го показва прозвището му, или е добил това прозвище поради връзки с русите, както е станало по-сетне с Игнат Казанджията, прекоросван „казака“, не се знае. Изглежда, че наистина е бил русин. Николай Московецът учителствувал не в метох, а в къщата на Илия Печигаргов, за когото има непотвърдено от другаде предание в рода, че бил пръв учител мирянин след завръщането на плевенци от Влашко. В 1832 година, на Николай Московеца вече бил условен от църковното настоятелство и помощник даскал Войчо, т. е. Васил, сетнешен свещеник в Ракита. Тия учители светски лица, откак преподавали по църковните книги, давали и некои познания по смятане, свещена история, а по-после и по география.
Сметането било особено потребно за търговците и занаятчиите. Некои си служели с турски цифри, понеже църковнословенските не са сгодни за аритметически действия. След бегането във Влашко, постепенно се въвели тъй-наречените арабски цифри, с които си служи днес целото човечество.
И така, около 1825 г. Плевен вече имал общо училище, макар че и некои келии продължавали да съществуват. Към въвеждане на такова училище той е бил подбуден и от примера на некои съседни градове, особено на Свищов, Видин и Враца. Обикновено се мисли, че общи училища са се явили, едва когато учението по църковни книги било заменено със светско; но това е погрешно. И училищата на наустницата и псалтира в много случаи, и то доста рано, са бивали общи.
Ново нещо за училищата е било не толкова това да бъдат на общината, колкото да имат много ученици, и учението в града да носи и светски характер. По-рано са се учили малцина, и то изключително по църковни книги, а сега почнали да се учат много деца и да търсят знания, които им са нужни като на граждани.
Учителите вече се отделяли от свещениците.

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*