Плевенската учителка Станка Цекова е сред първите книжовнички по математика

В рубриката Видни плевенчани днес ще ви запознаем с една забележителна жена от миналия век. Тя е била образована, напредничава и оставя много светли спомени в своите следовници…

Една от първите жени книжовнички в България е плевенската учителка по математика СТАНКА СТ. ЦЕКОВА, по баща Станка Вулова Маринова. Тя е родена на 20 юни /3 юли нов стил/ 1897 година в будното и родолюбиво село Видраре, където получава основното си образование. През 1916 г. Станка завършва успешно Плевенската девическа гимназия, след което в продължение на две години е учителка в родното си село. Обикнала учителската професия, тя се записва и завършва Пловдивския висш педагогически курс и се завръща отново в с. Видраре, вече като редовна прогимназиална учителка.

От началото на 1921/1922 учебна година е назначена в гр. Плевен във Втора прогимназия „Св. Николай“, а наскоро след това е преместена в Първа прогимназия „Димитър Константинов“ /сега Основно училише „Цв. Спасов“/. На следващата година тя се омъжва за учителя от същото училище Стефан Цеков Дамянов. В Първа прогимназия тя учителства непрекъснато 28 години като преподавателка по математика, физика химия и естествена история. През първите години като образцова учителка тя изнася показни уроци пред курсистите в съществуващия по това време в града Учителски институт. Всяка година участва в конференции за опресняване знанията на учителите.

В списание „Училищен преглед“, г. 1 и 2 – 1931, кн. 7. стр. 298-300 излиза нейната статия „Действия с десетични /конечни и безконечни/ дроби“. След една поредна конференция тя получава покана и в съавторство с Николай Бояджиев, Христо Енев, Христо Петев написват и издават учебници по аритметика за I, II и III прогимназиални класове, одобрени от Министерството на народната просвета.

През 1936 година след въвеждане на конкурсното начало учебникът за втори клас е утвърден за всички прогимназии в страната. До 1939 година този учебник претърпява три издания. Като самостоятелен автор Станка Цекова написва и издава през 1933 година „Сборник от задачи по аритметика за III кл. на прогимназиите”. Той получава висока оценка и похвални отзиви в педагогическата преса. През 1940 година в съавторство с Денчо П. Нанков Станка Цeкова съставя и учебници по геометрия за I, II и III кл. на прогимназиите, които остават неиздадени.

Учителката книжовничка Станка Цекова приключва трудовия си стаж на 25.10.1949 г.

Светли спомени за нея запазват многобройните й ученици. Значението й като една от първите учителки книжовнички в България установява Йордан Г. Динов през 1971 г. в своето проучване „Плевенски книжовници-математици“. Тя е оценена и от математическото дружество в града и от плевенската общественост. През 1973 година е наградена с високо отличие – орден „Кирил и Методий“ I степен. Получила оценка и признание, Станка Ст. Цекова завършва жизнения си път на 1.11.1973 г., като оставя светла диря в обществения и културен живот на града.

Д-р Любомир ЦЕКОВ, в. „Посоки“, бр. 121, 2 юли 1997 г.

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*