Интересни факти: Исторически личности с феноменална памет

07.05.2020 saglasie 0

Александър Македонски е помнил имената на всичките си войници. За Моцарт е било достатъчно да чуе едно музикално произведение един път, за да изпълни и запише на хартия. Чул „Мизерере” на Алигери (от 9 части), той по памет записал цялата партитура на това произведение, което е пазено в тайна от Ватикана. При второто чуване Моцарт намира само няколко неверни ноти в записките си.
Уинстън Чърчил е знаел наизуст почти целия Шекспир.