12 цитата от Готфрид Лайбниц

Готфрид Вилхелм фон Лайбниц е немски философ, математик, библиотекар, юрист и дипломат, заемащ централно място в историята на математиката и философията. Наред с Декарт и Спиноза, той е един от тримата най-видни привърженици на рационализма. Повлиян от идеите на велики мислители като Аристотел, Платон, Архимед, Евклид и Конфуций, Лайбниц пише и трудове по право, етика, политика, теология, история и филология. Приносите му по тези разнородни теми са разпръснати в множество научни списания, в хиляди писма и в дозина непубликувани ръкописи. Той пише на няколко езика, но най-вече на латински, френски и немски. Макар и много млад, Лайбниц постъпва на служба като съветник на Майнцкия курфюрст – член на избирателната колегия на Свещената Римска империя, имаща функцията да избира германски император. В периода между 1672 и 1676 година Лайбниц живее в Париж, където е назначен за дипломат. През 1676 г. се премества на служба при Хановерския херцог. Благодарение на пруската кралица София Шарлота, която е негова огромна почитателка, Лайбниц има възможността да осъществява идеята си да създаде Академия на науките в Берлин. А през 1700 година става неин президент. Лайбниц генерира нови идеи както във философията, така и в почти всички области на съвременното научно познание. Кореспондира с редица видни учени и философи като дори изобретява оригинална сметачна машина. Благодарение на контактите си, Лайбниц бързо се сприятелява и с руския цар Петър I, на когото предлага план да създаде Академия на науките в Петербург. Най-важните му произведения са : „Разсъждение за метафизиката“ (1686), „Нова система на природата“ (1695), „За коренния произход на нещата“ (1696), „Нови опити върху човешкия разум“ (1704) и „Монадология“ (1714). Неговите идеи оказват съществено влияние върху Дидро, Волтер, Гаус, Кант, Фихте, Шелинг, Хегел, Муние, Хусерл, Хайдегер и Ръсел. На 1 юли се навършват 375 години от неговото рождение.

Ето и някои от по-известните му цитати:
• „Настоящето винаги скрива в своите недра бъдещето.“
• „Хората презират не толкова порока, колкото слабостта и нещастието.“
• „Библиотеките са съкровищниците на всички богатства на човешкия дух.“
• „Милосърдието е универсално благо, осъществяването на което мъдрите извършват в съответствие с нуждите на здравият разум, от който извличат най-голяма количествена полза.“
• „Ние създаваме, каквото мислим.“
• „Доказаните примери никога не могат да се считат за напълно доказани.“
• „Който не е в единство със себе си, той не е свободен.“
• „Хората са малки богове.“
• „Природата е щедра в действията си и пестелива в предлагането на причините.“
• „Хората никога не са проявявали по-голям талант, отколкото в изобретяването на игри.“
• „Да обичаш е това да намираш в щастието на друг своето собствено.“
• „Човешката душа е безсмъртна, което трябваше да бъде доказано.“

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*