През 1879 г. на този ден излиза първият брой на Държавен вестник

Знаете ли, че… Първият брой на Държавен вестник излиза на 28 юли 1879 г. В Библиотеката на НЧ „Съгласие 1869“ се съхраняват всички броеве, излизали от 1882 г. до днес. Въпреки това нашата колекция е една от най-пълните и най-големи в страната, притежание на читалищна библиотека.

Библиотеката на НЧ „Съгласие 1869“ притежава всички броеве на ДВ от 1882 г. до днес

„Държавен вестник“  е официално издание на Република България, което се издава от Народното събрание. Основан е с Указ №12 от 19 юли 1879 г. на княз Александър I като официално издание на държавата.

Излиза за първи път в София на 28 юли 1879 г., първоначално веднъж седмично, а от 1891 г. – всеки присъствен ден. През първите 12 години е държавно-информационно издание, като помества официални съобщения, новини и телеграми от чужбина. По-късно започват да се обнародват влезлите в сила нормативни актове – закони, укази, постановления и др., официални документи – конвенции, договори и др., а в неофициалната му част – публикации на различни съдебни институции и др.

Продължава да излиза до 30 ноември 1950 г., когато е заместен от „Известия на Президиума на Народното събрание“.

От 1963 г. е отново „Държавен вестник“ като официален орган на Народното събрание.

В брой 89 от 6 октомври 1995 г. е обнародван Законът за „Държавен вестник“.

Законът определя на „Държавен вестник“ статута на официално издание на Република България. Издаването се подготвя и извършва от редакция под контрола на председателя на Народното събрание, който назначава и освобождава главния редактор.

„Държавен вестник“ се издава в редовни броеве всеки вторник и петък от седмицата, когато тези дни са работни. Издават се и извънредни броеве.

От 1 юли 2008 г. броевете на „Държавен вестник“ могат да се изтеглят директно от сайта на изданието.

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*