23 непритежавани досега от най-старата плевенска библиотека издания дари Любомир Буковски

За втора поредна година Любомир Буковски прави дарение на читалищната библиотека при НЧ „Съгласие 1869“. През юбилейната 2019 г. той дари документи и снимки на стария Плевен. Днес дарението включва 42 тома научна и художествена литература и 29 периодични издания, излизали от Освобождението до 1944 г., от които 23 са нови за нас. Специалната колекциа на читалище „Съгласие 1869“ „Плевенският периодичен печат от Освобождението до 1944 г.“ беше най-пълният архив на плевенската периодика до сега. Дигитализирана е по проект и може да се намери на следния линк: http://sever.libraryvt.com/

Сегашните заглавия допълват безценната сбирка и я правят още по-многостранно огледало на живота в Плевен и България по онова време. Ще търсим нови начини и новите заглавия да бъдат дигитализирани.

Благодарим на г-н Буковски за респекта към читалищната библиотека и за краеведския му плам.

Публикуваме някои от заглавията на книгите.

 1. А какво мисли Русия, 2008.
 2. Ангелов, Александър. Журналистическа етика, 2005.
 3. Брезоев, Владимир. “Не” на партийната държава, 2014
 4. Българската журналистика 160 години: Минало – настояще – перспективи: Материали от научна конференция, 2006.
 5. Градинаров, Борислав. Медийно право, 2010.
 6. Кийн, Джон. Медиите и демокрацията, 1999.
 7. Крадци на демокрация, 2007.
 8. Култура, медии, публичност, 2010.
 9. Лозев, Емил. Актуални проблеми на авторското право и сродните му права, 2007.
 10. Медиите в Централна и Източна Европа след 1989, 2009.
 11. Медийно производство. Бутик и конфекция в медиите : Дневник на втория Медиен панаир 10-14 декември 2007 г., 2008.
 12. Николова, Райна. Медийно аудио- и аудиовизуално право, 2010.
 13. От девети до десети, 2004.
 14. Петров, Любен. Неоосманизмът: Новата геополитическа доктрина на Република Турция, 2015.
 15. Саракинов, Георги. Авторско право и сродните му права в Република България, 2007.
 16. Стойчев, Стефан. Конституционно право, 2002.
 17. Табакова, Весела. Свободата на изразяване и журналистическата етика, 2008.
 18. Тошев, Тошо. Политическа орда, 2017.
 19. Чутуркова, Маргарита. Свободата на словото и нейните граници, 2010.
 20. Янков, Георги. Политологичната мисъл от древността до наши дни, 1999.

Вестници и списания

Някои от тях са отделни годишнини или отделни броеве на една година,  други допълват броевете на вече наличните. Публикуваме само новите заглавия и новите годишнини.

Вестници:

 1.   Българска захар, VІІ, 1931, №2.
 2.   Българче, І, 1937 и 1938, №1 – 13; V, 1941, №57 – 64.
 3.   Вестник на кооперативните сдружения в Плевенския край, І, 1933, №1.
 4.    Вестник на провинцията, І, 1924, №1.
 5.    Говедовъдни вести, VІІ, 1938, №3 – 11.
 6.    Земеделски възпитаник, VІІІ, 1941, №88 – 89.
 7.    Народна борба, ІV, 1940, №168.
 8.    Плевенска поща, І, 1934, №1.
 9. Плевенски новини, ХІ, 1935, №510; ХІІ, 1935, №526.
 10. Плевенски общински вестник, 1938, №1 – 4; 1939, №2.
 11. Поглед, ІV, 1930-1931, №5(149), 16(160), 18(162), 23(167), 28(172), 31(175), 33(177), 35(179), 37(181), 38(182), 40(184), 42(186), 43(187), 45(189), 47(191), 48(192), 49(193), 50(194), 51(195), 52(196), 197, 198; V, 1931-1932, №201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 214 (частично), 215, 216, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 231, 233, 234, 239; VІ, 1932-1933, №1, 5, 10, 11,  19, 21, 24, 36; VІІ, 1933-1934, №295, 300, 302, 308, 313, 315; Притурки на бр. 7, 8, 18, 129, 302, 317.
 12. Правда, ІІІ, 1911, №121.
 13. Призма, І, 1932, №2-3.
 14. Северна поща, ІІІ, 1929, №89; ІV, 1930, №99, 102.
 15.  Северно ехо, ХVІІІ, 1938, №1078, 1079, 1082; ХІХ, 1939, №1102, 1103; ХХ, ХХІ, 1941, №1202, 1214.
 16. Слънчице, ІІІ, 1912, №1, 4.

Списания:

 1. Безплатно научно упътване по стимулиране на семената с препарата марка “Орел” по метода на Н. Хр. Хасекиев – Плевен., 1928, №29.
 2. Бояджийска просвета, І, 1927, №1 – 10; ІІ, 1928, №1 – 10; ІІІ, 1929, №1 – 4, 7 – 10; ІV, 1930, №1 – 10.
 3. Бюлетин на лозаро-овощарското информационно бюро – Плевен, ІІ, 1929, №.10.
 4. Кооперативен лъч, І, 1926, №1 – 7; ІІ, 1927, № 8 – 21; ІІІ, 1928, № 22 – 30; ІV, 1929 – 1930, №31 – 32, 34 – 44; V, 1930 – 1931, 45 – 49; VІ, 1931 – 1932, № 50 – 54; VІІ, 1932 – 1933, №55 – 60; VІІІ, 1934, № 61 – 66; ІХ, 1935, №67 – 69; Х, 1935 – 1936, №70 – 80.
 5. Наша Родина, І, 1914, №7.
 6. Плевенско градско общинско управление: Специални поемни условия за отдаване на наемател опазването на земеделското производство и полските имоти, находящи се в землището на гр. Плевен.
 7. Свет, І, 1893 – 1894, №1 – 12; ІІ, 1894, 2 – 12; ІІІ, 1895, №1 – 9.

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*