ДЕКЛАРАЦИЯ от читалища в Община Плевен

ДО

МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА

Г-Н БОИЛ БАНОВ

ДО

КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

Г-Н ГЕОРГИ СПАРТАНСКИ

ДО

                                               ПРЕДСЕДАТЕРЯ НА ОбС – ПЛЕВЕН

Г-Н МАРТИН МИТЕВ

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАСЪЮЗА НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА

Д-Р НИКОЛАЙ ДОЙНОВ

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА КУЛТУРА И МЕДИИ

КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Г-Н ВЕЖДИ РАШИДОВ

ДО

СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,  

Във връзка с проведения на 27.09.2020 г. ХХХV-и конгрес на СНЧ, ние – представителите на читалища в Община Плевен, след като случайно узнахме за него и приетите решения, приехме следната

                                             ДЕКЛАРАЦИЯ:

Изразяваме своето възмущение от начина на организиране и провеждане на  ХХХV-ия конгрес на СНЧ и невъзможността да участваме и повлияем върху дейността на най-висшия орган на СНЧ.

Нито един представител на читалищата от община Плевен не е уведомен, че се провежда, общинска и областна конференция за излъчване на делегати.

Остро осъждаме демонстрацията на авторитарност, чувство за безнаказаност и грубо незачитане на закона и морала от г-н Чавдар Луканов – Председател на читалище „Ракитин-1969“, заслужил читалищен деятел, председател на Областния читалищен съюз в Плевен и председател на РЕКИЦ, който на всичко отгоре години наред няма секретар на читалището – безпардонно нарушение на чл. 16 и чл. 17 „а“ от ЗНЧ.

РЕКИЦ – Плевен съществува виртуално, не изпълнява функциите си, за които е създаден, но за сметка на това безконтролно се изразходват държавни средства чрез него.

Не можем да приемем, че един председател може да нарушава както закона, така и устава на СНЧ под каквото и да е форма. Явно е дерогирал ЗНЧ по негови императивни съображения. Създава се манипулирана представа за дейността на читалищата в община Плевен.

Всички подписали решително се разграничаваме от поведението и действията на този председател и „Заслужил читалищен деятел“ Чавдар Луканов и заявяваме пълната си нетърпимост към погазване на ЗНЧ и устава на СНЧ. НЧ „Съгласие 1869“ също се присъединява към тази декларация като един от основателите на СНЧ. Най-старото читалище в региона напусна Съюза и причините за това бяха многобройните нарушения на ЗНЧ, като бяха сезирани различни компетентни органи, но без резултат.

                         В ТАЗИ ВРЪЗКА КАТЕГОРИЧНО НАСТОЯВАМЕ:

1.Незабавно, в качеството му на преизбран за четвърти път за председател на СНЧ, г-н, д-р Николай Дойнов (най-дълго ръководил съюза в неговата 110-годишна история) да се разграничи по ясен и недвусмислен начин от г-н Чавдар Луканов и да се снеме доверието от него като областен председател на СНЧ.

2.Министерството на културата да разреши проблема с РЕКИЦ-Плевен, като незабавно отпуснатите щатни бройки се прехвърлят към Община Плевен.

3.Министерството на културата да се възползва от правата си по чл.27, ал.2, т.5, предл. 2-ро от ЗНЧ и сезира ОП-Плевен, при констатиране дори и на една от трите хипотези на чл.27, ал.1, т.1 от ЗНЧ, а именно:

3.1.Дейността на читалище „Ракитин -1969“ противоречи ли на закона?

3.2.Дейността на читалище „Ракитин -1969“ противоречи ли на неговия устав?

3.3.Дейността на читалище „Ракитин -1969“ противоречи ли на добрите нрави?

Ако това се окаже факт, да се предприемат съответните действия по неговото прекратяване.

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*