Реклами в стари плевенски вестници – за усмивка в края на работната седмица

А знаете ли, че:
Най-старото местно периодично издание, съхранявано в библиотеката на читалище „Съгласие 1869″, е в. „Народна сила“ – вестник за политика и литература, излизал 1890 година с периодичност един път в седмицата. Това е първият плевенски вестник, започнал да излиза след Освобождението.
📖Специалната сбирка на библиотеката при НЧ „Съгласие 1869” – „Плевенският периодичен печат от Освобождението до 1944 г.”, е най-пълният архив на местната периодика. В нея се съдържат 42 заглавия – вестници, списания и единични листове, излизали с различна продължителност и периодичност от Освобождението до 1944 г. Някои от тях са представени с пълните издания, т.е. от първата година, в която започват да излизат до прекъсването им, от други са запазени отделни годишнини и броеве.