ВИДНИ ПЛЕВЕНЧАНИ: Ячо Хлебаров

07.05.2020 saglasie 0

Името на плевенския адвокат Ячо Хлебаров е почти непознато на българската интелигенция, въпреки многопосочните му прояви и стой­ностни приноси в полето на българската книжовност, на […]

ВИДНИ ПЛЕВЕНЧАНИ: Акад. Юрдан Трифонов

05.05.2020 saglasie 0

Академик, дарител и голям родолюбец, историк и фолклорист, Юрдан Трифонов извършва най-сериозните и задълбочени граматически изследвания, отпечатани през първото десетилетие на двайсети век. През 1906 […]

ВИДНИ ПЛЕВЕНЧАНИ: Иван Данов

22.04.2020 saglasie 0

В духовното пространство на Плевен читалище „Съгласие“, създадено през 1869 г. от възрожденския учител Нестор Марков (1836-1916), винаги е било силен притегателен център за жадното […]