Дигитална библиотека

Още с основаването на читалище „Съгласие 1869 г.“, в него е създадена първата и единствена до 1954 г. публична библиотека в Плевен, фондът на която днес наброява над 220 000 тома. Семейни реликви, дарени от родолюбиви плевенчани, поставят началото на уникалната сбирка от старопечатна литература на библиотеката при читалище „Съгласие“. Днес фондът съдържа 1 153 библиотечни единици – основно книги, 18 ръкописа, 3 пергаментни листа, книги на чужди езици, издадени до 1878 г. На съвременната наука са известни общо около 1 800 старопечатни български издания. “Основания геометрии” от Ф. Буссе, издадена през 1856 г. в Санкт Петербург е единственият запазен екземпляр в страната и се съхранява в тук.

Ръкописите в читалище „Съгласие 1869“

В старопечатната сбирка на библиотеката при читалище “Съгласие 1869” се съхраняват 21 ръкописа. Определят се като изключително ценни образци с разнообразна тематика и широк хронологичен диапазон – от ХІІІ до ХІХ в. По-голяма част датират от периода на Възраждането (ХVІІ – ХІХ в.). Сбирката от ръкописи включва пергаментни фрагменти и хартиени кодекси, писани на български, църковнославянски и арменски език. От общо 21 кодикологични единици в основния раздел „Ръкописи“ влизат 11 (10 български и един арменски ръкопис). Раздел „Учебни помагала“ съдържа 6 ръкописни книги. В отделна група са обособени образците на документалния архив.

В юбилейната 2019 г. е издаден „Опис на ръкописите на плевенското читалище „Съгласие 1869“. Автори на печатното издание са проф. Аксиния Джурова, Асен Атанасов, проф. Вася Велинова, доц. д-р Нина Вутова. Ръкописите са дигитализирани в Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев” при СУ „Климент Охридски”.

Ръкописи
Преписи на учебни помагала
Документален архив

Дигитална културна съкровищница „Север +

В библиотеката на НЧ „Съгласие 1869” се намира най-пълната сбирка от местния периодичен печат. Тя е дигитализирана по проект „Дигитална културна съкровищница „Север +“ на Регионална народна библиотека “П. Р. Славейков” – Велико Търново.

Двете колекции – „Плевенски периодичен печат 1878-1944“ и „Стари, редки и ценни издания – Възрожденска периодика“, съдържат 169 заглавия на издания, с които може да се запознаете от линковете по-долу.

Колекция „Плевенски периодичен печат 1878-1944“
Колекция „Стари, редки и ценни издания – Възрожденска периодика“

*** История на град Плевен до Освободителната война

Изтегляне