Памет: 185 години от рождението на Нестор Марков – основателят на НЧ „Съгласие 1869“

Нестор Марков Демирев е български възрожденец, просветен деец и общественик. Той е учител в продължение на 40 години, а през 1883 година за няколко месеца е управляващ Министерството на вътрешните работи. Марков е роден на 16.III.1836 г. в село Криво поле, Хасковско. Получава първите уроци в килийното училище на даскал Сево. До 1859 Нестор Марков учителства в родното си село и продължава да се учи при даскал Станчо Димов Кожухаров в село Коручешме. И в следващите години той продължава обучението си. През 1867 г. Нестор Марков е в Плевен. Неговото име и дейност там се свързват с подема на учебно-възпитателното дело в Плевен и околността му, с откриване на девическо училище, със създаване на читалище „Съгласие“ и с първите стъпки на театралното изкуство в града. По това време той съставил и издал своя пръв учебник „Малка аритметика за първоначалните училища“, а по-късно и „Собрание аритметически задатъци“ и „Граматика на турски език“. Неговите френско-български и българо-френски речници са изключителен научен принос в нашето речниково богатство. Стоян Михайловски пише: „Нестор Марков е отличен граматик. Неговият речник е най-пълният, най-подробният, който имаме на български език. Той владее това, което бихме нарекли гения на българския език, или с други думи – той е един от най-грамотните наши книжовници“.

Нестор Марков умира на 24 декември 1916 година.

Нестор Марков оставя значима следа в културното и обществено развитие на Плевен, като с гордост можем да подчертаем, че на него дължим днес да има читалище „Съгласие 1869“.

Учител в Плевен

По онова време потребността от учители в България е изключително голяма. Общините и настоятелствата и в градовете, и в селата се надпреварват да ангажират добри учители.

Разбрал, че Нестор Марков е без работа, Йоаким Груев му предлага две възможности: Битоля и Плевен. Нестор Марков предпочита Плевен.

В препоръчителното си писмо до плевенските първенци Груев пише: „Считам се за честит, като можах да подействам да Ви пратя за учител момък, снабден с всички елементарни науки на български, също турски и френски езици“.

С пристигането си в Плевен през декември 1867 г. като главен учител той се насочва към реформиране на учебната, просветната и културната дейност в града и скоро действията му дават сериозни резултати. Намира широко поле за изява. Доверието, гласувано му от местната власт и училищното настоятелство, стимулира неговия ентусиазъм. „По негова идея се обновяват старите и построяват нови сгради за Свети-Ни-колаевското, Горномахленското и Долномахленското училище. Заемайки се с реформирането и модернизирането на учебната програма на класното училище, Нестор Марков включва предметите българска граматика, българска и всеобща история, аритметика, физика, землеописание, както и новите за всички класни училища в страната предмети алгебра, анатомия и физиология.“

Едно от най-големите му дела в Певен е основаването на Народно читалище „Съгласие“ през далечната 1869 година. Какво е предопределило това дело, къде е била първата сграда на читалището и кои са видните плевенчани, участвали в основаването му, може да прочетете тук:

От АРХИВА: За основаването на читалище „Съгласие“, спомоществователите, кафенето и невероятния успех на първата театрална постановка

През 2017 г. беше открита изложбата „Нестор Марков – будителят”, посветена на 180 години от рождението на видния възрожденски и следосвобожденски обществен деец, просветител, книжовник и лексикограф. За създаването й са използвани документи от лични архиви и институциите: Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, Институт за исторически изследвания – БАН, Централна библиотека на БАН, Регионален исторически музей, Хасково, Регионален исторически музей, Плевен, Читалище „Съгласие 1869”, Плевен, Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин” – БАН, Българско лексикографско дружество, Институт по математика и информатика – БАН, Съюз на математиците в България, Фондация „Елена и Христо Генчеви”. Един от наследниците на Нестор Марков – проф. Светослав Марков, подари тези 24 табла на читалище „Съгласие 1869” – за да ги пазим и показваме. 

В НЧ „Съгласие 1869“ проф. Мария Младенова издаде биобиблиографията на Нестор Марков.

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*